Od června 2023 do odvolání mateřská/rodičovská dovolená.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup e-booků/online lekcí přes webové rozhraní rehapilates.cz.

1. Prodávající

Bc. Lenka Hořejšková, Blattného 2340/9, 15800 Praha - Stodůlky, IČ 08821062, lenka@rehapilates.cz, +420603241525

2. Kupující

Ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní rehapilates.cz uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu.

3. Vznik kupní smlouvy

Nákup probíhá prostřednictvím odeslání objednávkového formuláře, ve kterém je uvedena i cena e-booku/online lekce a způsob platby.

4. Dodání e-booku

E-book je dodán elektronicky (ve formátu .pdf) po obdržení platby. Online lekce je dodána přes videohovor po obdržení platby a v termínu, který si domluví Kupující s Prodávajícím prostřednictvím e-mailu na lenka@rehapilates.cz.

5. Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k digitální povaze e-booku není možno od koupi odstoupit, jakmile je e-book doručen. Nákup online lekce je možno stornovat nejpozději 24 hodin před započetím domluveného termínu.

6. Reklamace

V případě, že e-book nefunguje, mne kontaktujte prostřednictvím e-mailu na lenka@rehapilates.cz

7. Právo kupujícího

Spotřebitelé se mohou v případě sporu obrátit na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení sporu.

8. Povinnost kupujícího

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není tak možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

9. Upozornění

Nejedná se o zdravotní služby, obsažená doporučení využíváte na vlastní nebezpečí.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2021.